Διοργάνωση με τίτλο INNOFORUM

Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο
INNOFORUM

Σάββατο 10/12 & Κυριακή 11/12/2022
Ώρες 10:00-14:00

Αίθουσα Συνδερίων "Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη"
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής Τσιότρας Γεώργιος
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Empowering Businesses Seeking Growth", με ακρωνύμιο SeeG, διοργανώνεται ένα δωρεάν διήμερο φόρουμ με τίτλο "Innoforum".

Το Innoforum θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Αίθουσα Συνδερίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη στις 10-11 Δεκεμβρίου 2022.

Το έργο SeeG, με χρονική διάρκεια 24 μήνες (26/04/2021 - 25/04/2023), υλοποιείται -από την ελληνική πλευρά- από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (Επικεφαλής Δικαιούχος) και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Δικαιούχος Έργου), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Τσιότρα Γεώργιο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

Το φόρουμ θα περιλαμβάνει 4 workshops ως εξής:

Σάββατο 10/12/2022

 • 10.00-12.00, θεματική workshop "Talent Management"
  Εισηγητής: Δρ. Βούζας Φώτης, Καθηγητής Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • 12.00-14.00, θεματική workshop "Digital and Social Media Marketing Strategy for a new Business"
  Εισηγητής: Δρ. Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κυριακή 11/12/2022

 • 10.00-12.00 θεματική workshop "Quality and lean management in the digital era: The impact on the sustainable development of SMEs"
  Εισηγήτρια: Δρ. Γιαννή Μαρία
 • 12.00-14.00 θεματική workshop "Emerging technologies for SMEs and new Businesses"
  Εισηγητής: Δρ. Καλαμπόκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο
https://forms.gle/wsqZFoTsgeSwfGMX6

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει από ένα (1) έως και τέσσερα (4) workshops, εφόσον εγγραφεί εγκαίρως.

Θα αποσταλεί βεβαίωσης συμμετοχής μέχρις τις 08/12/20022.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.