• Овластяване на предприятия, търсещи растеж

  SeeG

Овластяване на предприятия, търсещи растеж

SeeG има за цел да създаде - популяризира екосистема, която насърчава предприемачеството и предприемачите, насърчава, т.е. създава среда, подкрепяща предприемачите (вкл. стартиращите предприятия), като адаптира услугите към техните реални нужди, насърчава положителното медийно отразяване и ги обединява.

Като цяло на равнище ЕС инициативите в подкрепа на бизнеса са предназначени да допринесат на три основни нива:

 1. Коригиране на пазарните недостатъци, които имат отрицателно въздействие върху резултатите на предприятията
 2. Насърчаване на конкуренцията чрез ефективност, качество и иновации, и
 3. Признаване на новите и малките предприятия като ключови участници и ползватели на знания.

Линк към уебсайта на програмата: https://seeg.rodopicci.gr/

Цели

Усъвършенстване на системите за подкрепа на предприемачеството в МСП

Действия

Мрежа от действия

Latest News

Специфични данни за проекта

 • Заглавие:
  Овластяване на предприятия, търсещи растеж
 • Съкращение:
  SeeG
 • Партньорство:
  Партньори: 4 партньора (по 2 от държава)
 • Водещ партньор (GR):
  ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ
 • Партньори по проекта (ГР):
  Университетът на Македония - Катедра по бизнес администрация
 • Партньори по проекта (BG):
  Агенция за икономическо развитие Банско
  Агенция за местно икономическо развитие - Разлог
 • Продължителност на проекта:
  24 месеца
 • Индикатори за резултатите:
  предприятия, получаващи подкрепа нови предприятия, получаващи подкрепа